Okula Yönelik Güdü Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uslu, Ö. ve Öğretmen, T. (2018). Okula Yönelik Güdü Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 386-403. doi: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.391358

Sorumlu Yazar: 
Öner Uslu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: