Okula Aidiyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, G., & Duru, E. (2016). Initial development and validation of the School Belongingness Scale. Child Indicators Research, 10, 1043-1058.

Sorumlu Yazar: 
Gökmen Arslan
Geçerlik: 

χ2 = 135.88, df = 62, p <.001; RMSEA [% 90 CI] = .060 [.046 – .074], CFI = .97, TLI = .95 değerleri geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı .86 bulunmuştur.

Toplam madde sayısı 10’dur.

Derecelendirme: 
1 = neredeyse hiç, 2 = nadiren, 3 = bazen, 4 = neredeyse her zaman
İletişim: