Okula Bakış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dikmen, İ. (2017). Kuantum Paradigmasından Okula Bakış Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Dikmen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: