Öğrenci İletişim Doyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boztepe, Ö. (2017). The adaptation of Student Communication Satisfaction Scale into Turkish culture. International Journal of Educational Research Review, 2(1), 27-33.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Boztepe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: