Öğrenci Kariyer Yapılandırma Envanteri (Lise Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztemel, K., & Akyol, E. Y. (2021). From Adaptive Readiness to Adaptation Results: Implementation of Student Career Construction Inventory and Testing the Career Construction Model of Adaptation. Journal of Career Assessment, 29(1), 54–75. https://doi.org/10.1177/1069072720930664

Sorumlu Yazar: 
Kemal Öztemel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Toplam Puan Cronbach Alfa İç Tutarlık Katsayısı .90
Belirginleştirme (Billurlaşma) .72
Keşfetme .75
Karar verme .85
Hazırlık .73

Yetenek ve becerilerimi fark etmek (Belirginleştirme, 6 madde).
Farklı iş (meslek) türlerini öğrenmek Keşfetme, 3 madde).
Seçtiğim mesleğe nasıl ulaşılacağını planlamak (Karar verme, 5 madde).
Tercih ettiğim iş/meslek için ihtiyacım olan eğitime başlamak (Hazırlık, 4 madde).

Derecelendirme: 
5 = Bunu çoktan yaptım. 4 = Şuan bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapıyorum. 3 = Bunun hakkında ne yapacağımı biliyorum. 2 = Bunun hakkında düşündüm ama ne yapacağımı bilmiyorum. 1 = Henüz bunun hakkında çok fazla düşünmedim.
İletişim: