Lise Öğrencileri İçin Stem Kariyer İlgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kızılay, E., Yamak, H., & Kavak, N. (2020). Development of The STEM Career Interest Scale for High School Students. The European Journal Of Educational Sciences, 7 (3). http: //dx.doi.org/10.19044/ejes.v7no3a4

Sorumlu Yazar: 
Esra Kızılay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: