Lise 2 Ders Kitaplarına Ait Öğrenci Tutum Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kete, R., ve Acar, N. (2007). Lise 2 Biyoloji ders kitapları üzerine öğrenci tutumlarının analizi. Katamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 221-230.

Sorumlu Yazar: 
Rıdvan KETE
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: