Öğrenci Kariyer Yapılandırma Envanteri (Üniversite Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız-Akyol, E. & Öztemel, K. (2021). Implementation of career construction model of adaptation with Turkish University students: A two-study paper. Current Psychology, Advanced online publication. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01482-4

Sorumlu Yazar: 
Elvan Yıldız Akyol
Geçerlik: 

Güvenirlik: 

Toplam Puan .89
Belirginleştirme (Billurlaşma) .72
Keşfetme .68
Karar verme .89
Hazırlık .77

Kişiliğimin net bir resmini/biçimini oluşturmak (Belirginleştirme, 6 madde).
Bana uyabilecek kariyerleri araştırmak (Keşfetme, 3 madde).
Beni memnun edecek bir kariyer seçmek (Karar verme, 5 madde).
Tercih ettiğim iş/kariyer için ihtiyacım olan eğitime başlamak (Hazırlık, 4 madde).

Derecelendirme: 
5 = Bunu çoktan yaptım. 4 = Şuan bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapıyorum. 3 = Bunun hakkında ne yapacağımı biliyorum. 2 = Bunun hakkında düşündüm ama ne yapacağımı bilmiyorum. 1 = Henüz bunun hakkında çok fazla düşünmedim.
İletişim: 
PDF: