Kişilerarası Problem Çözme Envanteri Lise Öğrencileri Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çam, S., & Tümkaya, S. (2008). Kişilerarası problem çözme envanteri lise öğrencileri formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-17.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: