Obsesif İnanışlar Ölçeği-44

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boysan, M., Beşiroğlu, L., Çetinkaya, N., Atlı, A. ve Aydın, A. (2010). Obsesif İnanışlar Ölçeği-44’ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 47, 216-222. doi: 10.4274/npa.5454

Sorumlu Yazar: 
Murat Boysan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 44 madde
Sorumluluk/ Tehlike Beklentisi (16 m)
Mükemmeliyetçilik/Kesinlik (16 m)
Önem Verme/ Düşünceleri Kontrol Etme (12 m)

Derecelendirme: 
7’li Likert
İletişim: