Öğretmen Eğitimi Programının Etkinliği Hakkında İnanışlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, S., ve Çelik, D. (2018). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretmen eğitimi programının etkinliği hakkında inanışları: Ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(3), 777-788. doi:10.24106/kefdergi.342342

Sorumlu Yazar: 
Serhat AYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: