Nöroleptiklere Bağlı Akatizi Şiddetini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğaner, İ., Vahip, S., Ayan, A., Çelebisoy, N. ve Tuğlular I. (1993). Nöroleptiklere bağlı akatizi şiddetini değerlendirmek için geliştirilen bir ölçeğin güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(3)

Sorumlu Yazar: 
İnci Doğaner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: