Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirbaş, H., İlhan-Özgür, İ., Doğan, Y. B. ve Canatan, A. (2014). Reliability and validity of the Turkish version of the Addiction Severity index in male alcohol dependents. Noropsikiyatri Arşivi, 51(3), 216-221. https://www.dx.doi.org/10.4274/npa.y6767

Sorumlu Yazar: 
Hatice Demirbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Altı alt boyut ve 140 maddeden oluşan yarı-yapılandırılmış bir ölçek
Tıbbi Durum (11 m): Tıbbi sorun yaşanan günler
İstihdam Durumu (6 m): Son 3 yıldaki olağan iş durumu
Yasal Durum (24 m): Mevcut hukuki sorunların ciddiyeti
İlaç/Alkol Alımı (30 m): Alkol problemi yaşanan günler
Aile/Sosyal İlişkiler (27 m): Aile çatışmalarının yaşandığı günler
Psikiyatrik Durum (22 m): Ciddi depresyon yaşantısı

Derecelendirme: 
Yarı-Yapılandırılmış Ölçek
İletişim: