Utrecht Yasa Bağlı Ruminasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tekin, H. H. ve Kırlıoğlu, M. (2019). Utrecht Yasa Bağlı Ruminasyon Ölçeği’nin (UYRÖ) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirliği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1114-1134. doi:10.26466/opus.550290

Sorumlu Yazar: 
Hasan Hüseyin TEKİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: