İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günay, A., (2021). İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik: Bir ölçek uyarlama çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 30
(1), 142-149. https://doi.org/10.35379/cusosbil.828921

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Günay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: