Çocuk Bakımının Paylaşımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eker, F. (1994). Babaların çocuk bakımı ve ev işlerine katılım düzeyleri ve belirleyicileri (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: