Mutluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirci, İ. & Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice 18(29) 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Demirci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: