Multimedya Yazılım Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erensayın, E. ve Güler, Ç. (2018). Multimedya yazılım değerlendirme formunun Türkçeye uyarlanması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 1332-1354.

Sorumlu Yazar: 
Elif ERENSAYIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İçerik alt boyutu toplam 11 Madde,
Örnek: İçerik, hedef ve kazanımlara uygun mu?
Öğrenci Katılımı alt boyutu toplam 2 madde,
Örnek: İçerik kaliteli etkileşim sunuyor mu?
Kullanım kolaylığı boyutu toplam 14 madde,
Örnek:Yazılıma ulaşmak (açmak, indirmek, yüklemek) kolay mı?
Tasarı ve Estetik toplam 16 madde,
Örnek: Grafik, yazı ve ses kullanımı dengeli mi?

Derecelendirme: 
Evet/E, Hayır/H
İletişim: