İletişim ve Bilgi Paylaşımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türe Yılmaz, A., ve Yıldırım, A. (2018). İletişim ve Bilgi Paylaşımı Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(70), 76-90.

Sorumlu Yazar: 
Aysun Türe Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: