Müşterinin Hizmeti Kalite Algısını Ölçmede Çoklu Birim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gümüş, Ç. İ. (2010). Alışveriş merkezlerinde hizmet kalitesinin algılanması analizi: Ankara bölgesi bir uygulama (Yükske Lisans tezi). Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: