Kamu Hizmeti Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, İ., Demirkasımoğlu, N., Güner Demir, T.ve Şıldıroğlu, Ö. E. (2017). Kamu Hizmeti Motivasyonu Ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(2), 105-125.

Sorumlu Yazar: 
İnayet Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: