Konteyner Taşımacılığı Hizmeti Satın Alan İşletmelerin Pazar Yönlülükleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Okan Tuna
Geçerlik: 

Bu araştırmada geliştirilen ölçeklerin içerik geçerliliği uzman kişilerle konuşularak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

7 maddede oluşan bu ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .7429 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. Ölçektem 5 numaralı değişkenin çıkarılması ile, Cronbach Alfa katsayısı .8730’a yükselmiştir. Bu durumda, ölçeğin varyansı 12.1674, düzeltilmiş değişken-ölçek korelasyonu da .4674 olmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: