Sağlık Hizmeti Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ercan, İ. (2002). Sağlık hizmeti veren kurumlarda hizmet memnuniyetini ölçmeye yönelik ölçek geliştirilmesi ve bir uygulama. (Doktora Tezi.Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: