Konteyner Taşımacılığı Hizmeti Satın Alan İşletmelerin Davranışsal Niyetleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Okan Tuna
Geçerlik: 

Bu araştırma çerçevesinde, geliştirilen ölçeklerin içerik geçerliliği uzman kişilerle konuşularak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

9 maddeden oluşan bu ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .2094, Guttman Split-Half katsayısı ise .1637 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, Cronbach Alfa katsayısının literatürde belirtilen sınırdan bir hayli düşük olduğu görülmektedir. Gerçi, değişken (İhracatını FOB olarak yapmayı düşünme) ölçekten silindiği zaman, ölçeğin yeni alfa katsayısı .5373’e yükselmiştir. Ölçeğin bu yeni şekliyle varyansı 19.3701, düzeltilmiş değişken-ölçek korelasyonu da -.1109 olarak belirlenmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: