Mutfak Kültürel Etkileşimini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalyoncu, Z. B. (2018).Türkiye’de yaşayan göçmenlerin Türk mutfağına uyumlarını saptamaya yönelik yeni bir ölçek geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Begüm KALYONCU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: