Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılcan, B., Çepni, O., & Kılınç, A. Ç. (2017). Development of the attitude towards refugee students scale Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1045-1057.

Sorumlu Yazar: 
Bahadır Kılcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/