Motivasyonel Dil Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mert, İ. S., Keskin, N. ve Baş, T. (2011). Motivasyonel Dil (MD) Teorisi ve ölçme aracının Türkçede geçerlik ve güvenilirlik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2), 243-255.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Sani Mert
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/