Motivasyon Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özbay, A. (2008). Yabancı dilde bilgilendirici yazma alanında öz düzenleme becerilerinin kullanımı ve başarı arasındaki ilişki (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Alev ÖZBAY
Geçerlik: 

KMO örneklem uygunluğu indeksi 0,88, Bartlett testi sonucu ise 0,001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur (Ki-kare=4389,41; serbestlik derecesi=300).

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının 0,88’dir.

ölçek 25 maddeden 4 faktörden oluşmaktadır.
1. Yazma becerilerimi geliştirmenin diğer derslerime de faydası olacağını düşünerek kendimi çalışma konusunda motive ederim. (m1),
2. Çalışmak istemediğimde, başarısız olmam durumda olabilecekleri düşünmek, bu derse daha sıkı sarılmama neden olur.(m2)
3. Hedeflediğim kadar çalışmak koşuluyla, daha sonramistediğim bir şey yapma konusunda kendime söz veririm (sinemaya gitmek, arkadaşlarla çıkmak vs).(m3)
4.Bu derse çalışırken bana katkı getirebilecek, güvendiğim kişilerden (arkadaş, öğretmen, vs) yardım alırım.(m4)

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= hiç yansıtmıyor – 5= tam yansıtıyor)
https://tr-scales.arabpsychology.com/