Üçlü Motivasyonel İklim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erturan İlker, A.G., Arslan, Y., Demirhan, G. (2009). Üçlü Motivasyonel İklim Ölçeğinin Ortaöğretim Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 20 (1), 6–15.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Gökçe Erturan İlker
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 29 madde
ustalık (10 m)= Öğretmen kimin iyi olduğuna değil, beceri gelişimine önem verir ve öğrenciler daha iyi olmak için çalışmaya cesaretlendirilir.
performans yaklaşımı (10 m)= Öğrenciler, sınıf arkadaşlarından daha iyi yaptıklarında kendilerini iyi hissederler ve Öğretmen, en iyi öğrenciler ile daha çok ilgilenir.
performans kaçınımı (9 m)= Öğrenciler yanlış yapmaktan korkarlar ve Öğrenciler yanlış yaptıklarında utanırlar.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=Bana Hiç Uymuyor – 7 =Bana Tamamen Uyuyor)
İletişim: