Modifiye Simülasyon Etkililik Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, G., Buzlu, S., Kuğuoğlu, S., & Yılmaz, S. (2020). Reliability and validity of the Turkish version of the Simulation Effectiveness Tool–Modified. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(3), 250-257. doi: 10.5152/FNJN.2020.19157

Sorumlu Yazar: 
Gizem Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: