Modifiye Mekik Koşusu Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hızal, A. (1997). Modifiye Mekik Koşusu Testinin güvenirliği ve geçerliği (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: