Modifiye Edilmiş Otizm Davranış Kontrol Listesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, O., Diken, İ. H., Diken, Ö. ve Şekercioğlu, G. (2013). Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Pilot Uygulama Sonuçları. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 168-186.

Sorumlu Yazar: 
Onur Özdemir
Geçerlik: 

Ölçüt geçerliğine ilişkin yapıla çalışmada Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC), ile GARS-2 (Gilliam Autism Rating Scale-2) arasında yüksek ve anlamlı düzeyde ilişki görülmüştür.

Güvenirlik: 

Aracın 2008 versiyonunda iç tutarlık düzeyinin .88 Cronbach Alfa kaysayısına sahip olduğu görülürken, test-tekrar test korelasyon katsayısı öğretmen formu için .99, ebeveyn form için .76, öğretmenler ve ebeveynler arası güvenirlik katsayısı .55 düzeylerindedir.

Konuşma becerisi (ifade edici dil becerileri) olmayan bireyler için 50 madde ve konuşma becerisi (ifade edici dil becerileri) var ise 7 madde ile birlikte 57 madde

Derecelendirme: 
0 (Yok) ve 1 (Var)
İletişim: