Otizm Davranış Kontrol Listesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, O., Diken, H. İ., Diken, Ö. ve Şekercioğlu, G. (2013). Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist ABC) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması: Pilot uygulama sonuçları. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 5(2), 168-186

Sorumlu Yazar: 
Onur Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: