Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behaviour Checklist)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, O., & Diken, I. H. (2019). Reliability and validity studies of the adapted Autism Behaviour Checklist in Turkey. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 31(3), 359-376.

Sorumlu Yazar: 
Ibrahim Halil Diken
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: