Mobil Uygulamaların Eğitsel Amaçlı Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çam, E. ve Uysal, M. (2017). Mobil Uygulamaların Eğitsel Amaçlı Kullanımı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 559 – 567.

Sorumlu Yazar: 
Emre Çam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: