LEGO Robotik Öğretim Uygulamalarının Kabulü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çukurbaşı, B , Yavuz Konokman, G , Güler, B , Kartal, S . (2018). Developing the acceptance Scale Of LEGO Robotics Instructional Practices: Validity and reliability studies. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 191-214. DOI: 10.14686/buefad.337738

Sorumlu Yazar: 
Barış ÇUKURBAŞI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1

Derecelendirme: 
İletişim: