Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Görüş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küçük, S., Kapakin, S. ve Göktaş, Y. (2015). Tıp fakültesi öğrencilerinin mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğrenimine yönelik görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 316-323.

Sorumlu Yazar: 
Sevda Küçük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

23 madde ve 7 alt boyut
Algılanan Memnuniyet 3 Madde
Örn; Ders saatleri içerisinde MAG materyallerinin kullanılması beni memnun etti.
Algılanan Fayda 5 Madde
Örn; MAG uygulamaları gerçeklik hissi oluşturdu.
Etkililik 3 Madde
Çoklu Ortam Öğretimi 3 Madde
Sistem Kalitesi 3 Madde
Algılanan Öz yeterlik 3 Madde
Niyet 3 Madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum- 5=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/