Hizmet Robotu Entegrasyon İsteklilik (HREİ) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özkan, A., Akkaya, B., & Özkan, H. (2020). Hizmet Robotu Entegrasyon İsteklilik (HREİ) Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. BMIJ, 8(3), 3710-3750. http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1591

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: