Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökçearslan, Ş. Solmaz, E. ve Kukul, V. (2017). Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği: Bir uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 143-157.

Sorumlu Yazar: 
Şahin Gökçearslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Mobil öğrenme sistemlerinin temel fonksiyonlarını kullanma konusunda kendime
güvenirim.
2. Mobil öğrenme sistemleriyle ilgili bilgi ve becerilerime güvenirim.
3. Diğerleriyle etkili iletişim kurmak için mobil öğrenme sistemlerini kullanma konusunda
kendime güvenirim.
4. Mobil öğrenme için bilgiyi elde etmek veya toplamak amacıyla İnterneti (Google, Yahoo)
kullanırken kendime güvenirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: