Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yerlikaya, E. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin mizah tarzları ile algılanan stres, kaygı ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Esef Ercüment Yerlikaya
Geçerlik: 

Ölçeğin Türkçe formunun ölçüt-bağıntılı geçerliğini sınamak için ölçekten alınan puanlarla Algılanan Stres Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve DurumlukSürekli Kaygı Envanteri’nden alınan puanlar arasındaki korelasyonlar incelenmiş ölçekten alınan puanlarla, algılanan stres puanları arasında -,21, depresyon puanları arasında -,20, durumluk kaygı puanları arasında -,18 ve sürekli kaygı puanları arasında -,37 düzeyinde negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği’nin güvenirliğini sınamak amacıyla hesaplanan iç tutarlık Cronbach alfa katsayısının .67 olduğu bulunmuştur.

Ölçek 7 maddeden oluşmaktadır.
Sorunlarım olduğunda çoğunlukla mizah duygumu kaybederim (1. soru)
Gergin durumlarda genellikle söyleyecek komik bir şeyler bulmaya çalışırım (3. soru)
Zor durumlarda bile genellikle gülecek ya da espri yapacak bir şeyler bulabilirim (6. soru)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= tamamıyla katılıyorum)
İletişim: