Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, E. ve Erden, M. (2009). Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği’nin (ÖYÖHÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences, 4(3), 695-706.

Sorumlu Yazar: 
Ersin Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: