Mobil Uygulama Kullanılabilirlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güler, Ç. (2019). A structural equation model to examine mobile application usability and use. International Journal of Informatics Technologies, 12(3), 169-181. doi: 10.17671/gazibtd.454749

Sorumlu Yazar: 
Çetin Güler
Geçerlik: 

Makalede ayrıntılar raporlanmıştır.

Güvenirlik: 

Makalede ayrıntılar raporlanmıştır.

1 Mobil uygulamada güzel görseller kullanılmıştır.
2 Mobil uygulamada ilgi çekici, zengin, güzel ve merak uyandırıcı grafikler kullanılmıştır.
3 Mobil uygulamada etkili/çarpıcı grafikler kullanılmıştır.

Her birinde 4 madde bulunan 10 faktörlü, toplamda 40 maddelik bir ölçektir.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 7= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: