Mizojini Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bozkur, B., Gündoğdu, M., ve Uzun, B. (2019, 19-22 Haziran).Mizojini Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Binnaz Bozkur
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/