Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Barcakçı, S. ve Caz, Ç. (2018). Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu içinde (s.889-892). Samsun, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Çağdaş Caz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Katılmıyorum Katılıyorum

10. Güreş sporunu gereksiz buluyorum. ( ) ( )
9. Güreş sporu çok önemlidir. ( ) ( )
1. Güreş sporunu çok severim. ( ) ( )
2. Güreş sporu çok zevklidir. ( ) ( )
5. Güreşten nefret ederim. ( ) ( )

Derecelendirme: 
1= Katılmıyorum / 2= Katılıyorum
İletişim: