5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balcık, G. (2011). 5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin geliştirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Gülcan Gül Balcık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin Cronbach Alfa katsayısının ,90 (p< ,001), Split-Halves katsayısının ,88 ( p< ,001) olduğu görülmüştür.

40 maddeden oluşmaktadır.
Çevresindeki eşyaları özenli kullanır. (kendine ve çevresine özen gösterme-14 m)
Yatma zamanı geldiğinde uygun olan giyeceği (pijama gecelik) giyer. ( Özbakım/ giyinme- 5-m)
“Hayır” demesi gerektiği durumlarda “ hayır” diyebilir. ( Kendini ifade etme- 6 m)
Ellerini (sabun kullanarak) yardım almadan yıkar. ( Özbakım/ temizkik- 3 m)
Yetişkin gözetiminde (bakkala, parka gitme gibi) kısa mesafelerde yetişkinden ayrılır. ( Yetişkinden ayrılma ve acil durumlarla başedebilme- 3 m)
Kendi eşyalarını koruma -3 m

Derecelendirme: 
5’li likert (1= hiçbir zaman, 5= her zaman)
İletişim: