Okul Tutum Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balkıs, M. ve Arslan, G. (2016). Okul Tutum Değerlendirme Ölçeğinin psikometrik özellikleri: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-15.

Sorumlu Yazar: 
Gökmen Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: