Misafirperver Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Sarmusak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

AFA’ya ek olarak, MEÖ’nden elde edilen puanların ne derece güvenilir
olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa
iç-tutarlılık katsayılarına bakılmıĢtır. Misafirperver Eğilim Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi
,7949’dur

Ölçek tek faktör ve 11 maddeden oluşmaktadır.
1.Evimize gelen misafirlere hoş geldiniz
dememek için odamda uyuyor numarası
yaparım.
2. Sınıfa yeni gelen öğrenciyle arkadaşlık
kurmak isterim
3. Film izlerken arkadaşım evime geldiği zaman
onunla ilgilenmem filme devam ederim.
4. Misafirim erken gitsin diye yorgun numarası
yaparım.
5. Yatılı gelen misafirime rahat uyusun diye
yatağımı veririm
6. Evime gelen arkadaşlarıma iyi davranırım
7. Oyuncaklarımı evime gelen arkadaşlarım
paylaşırım.
8. Sevdiğim yiyeceği arkadaşıma ikram
etmemek için saklarım
9. Yatıya gelen misafirlere yer olmadığında
odamı-yatağımı verebilirim
10. Hafta sonları evimize misafir gelmesini
isteri

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=hiçbir zaman – 4=çoğu zaman
https://tr-scales.arabpsychology.com/