Dini Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, H. İ., Erginsoy Osmanoğlu, D. ve Coşkun, M. (2021). Dini eğilim ölçeği. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (15), 60-74. https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.824690

Sorumlu Yazar: 
Halil İbrahim KAYA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: