Hoşgörü Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Calışkan, H., & Sağlam, H. İ. (2012). A study on the development of the Tendency to Tolerance Scale and an analysis of the tendencies of primary school students to tolerance through certain variables. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(2), 1440-1446.

Sorumlu Yazar: 
Halil İbrahim Sağlam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: