Miller Fonksiyon ve Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Usbaş, H. ve Zembat, R. (2019). Miller fonksiyon ve katılım ölçeği: 48-95 ay arası çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 406-439. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967201932164

Sorumlu Yazar: 
Hande Usbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/